Work From Home อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Print
สิ่งแรกเลยที่ต้องทำสำหรับการ Work From Home คือ ลิสต์ออกมาให้ชัดเจนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้าง โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ และกำหนดเวลาการส่งงานของตัวเองให้ชัดเจน

1.ทำ To Do List ว่าแต่ละวันต้องทำอะไร

สิ่งแรกเลยที่ต้องทำสำหรับการ Work From Home คือ ลิสต์ออกมาให้ชัดเจนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้าง โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ และกำหนดเวลาการส่งงานของตัวเองให้ชัดเจน
กำหนดเวลาทำงานโดย ใช้เวลาเริ่มงานและเลิกงานให้เหมือนวันทำงานปกติ และอย่าลืมกำหนดเวลาพักด้วย เพื่อให้เราไม่ทำงานมาก หรือน้อยจนเกินไป

2.เริ่มทำงานและเลิกงานเวลาปกติ

กำหนดเวลาทำงานโดย ใช้เวลาเริ่มงานและเลิกงานให้เหมือนวันทำงานปกติ และอย่าลืมกำหนดเวลาพักด้วย เพื่อให้เราไม่ทำงานมาก หรือน้อยจนเกินไป
สร้างบรรยากาศ ให้เหมือนกับที่ทำงาน โดยแยกออกจากพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และตัดสิ่งรบกวนต่างๆออก เลือกที่นั่งที่แสงพอเหมาะ และจัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้เอื้อต่อการทำงานมากที่สุดเพื่อบอกให้ร่างกายรู้ว่าเราต้องทำงาน ถึงแม้จะอยู่บ้าน และทำให้เกิดสมาธิในการทำงานมากที่สุด

3.จัดพื้นที่ให้เหมือนที่ทำงาน

สร้างบรรยากาศ ให้เหมือนกับที่ทำงาน โดยแยกออกจากพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และตัดสิ่งรบกวนต่างๆออก เลือกที่นั่งที่แสงพอเหมาะ และจัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้เอื้อต่อการทำงานมากที่สุดเพื่อบอกให้ร่างกายรู้ว่าเราต้องทำงาน ถึงแม้จะอยู่บ้าน และทำให้เกิดสมาธิในการทำงานมากที่สุด
การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นอย่างฉับพลันของการ WFH ก็มีข้อดีไม่น้อย ทั้งการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่คุ้นเคย หลายคนมีโอกาสหันมาจัดบ้านใหม่ให้เหมาะสมกับที่ต้องอยู่ทั้งวันมากขึ้น การไม่ต้องเดินทางเองก็ทำให้เรามีเวลามากขึ้น เราสามารถเอาเวลาไปอ่านหนังสือ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือแม้แต่สิ่งง่ายๆ ในบ้านที่เราไม่มีโอกาสได้ทำหากต้องเดินทาง เช่น ทำอาหารกินเอง ใช้เวลาพูดคุยกับคนที่บ้านมากขึ้น ทั้งหมดนี้ เราจะสามารถมองเห็นได้จากการคิดในแง่บวก การ Work from home อาจจะเป็นแรงบันดาลใจใหม่ให้ชีวิตเราเจอเป้าหมายใหม่ที่สำคัญสำหรับเราก็เป็นได้

4.ใช้เวลาพักหาแรงบันดาลใจไปด้วย

การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นอย่างฉับพลันของการ WFH ก็มีข้อดีไม่น้อย ทั้งการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่คุ้นเคย หลายคนมีโอกาสหันมาจัดบ้านใหม่ให้เหมาะสมกับที่ต้องอยู่ทั้งวันมากขึ้น การไม่ต้องเดินทางเองก็ทำให้เรามีเวลามากขึ้น เราสามารถเอาเวลาไปอ่านหนังสือ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือแม้แต่สิ่งง่ายๆ ในบ้านที่เราไม่มีโอกาสได้ทำหากต้องเดินทาง เช่น ทำอาหารกินเอง ใช้เวลาพูดคุยกับคนที่บ้านมากขึ้น ทั้งหมดนี้ เราจะสามารถมองเห็นได้จากการคิดในแง่บวก การ Work from home อาจจะเป็นแรงบันดาลใจใหม่ให้ชีวิตเราเจอเป้าหมายใหม่ที่สำคัญสำหรับเราก็เป็นได้
การทำงานที่บ้านจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากกว่าปกติ ดังนั้นเราต้องกำหนดช่วงเวลาพักให้ชัดเจน อาจใช้เครื่องมือ Reminder เพื่อช่วยเตือนให้เราทราบว่าหมดช่วงเวลาของการพักแล้ว และเราต้องบังคับตัวเองให้ทำตามอย่างเคร่งครัด

5.หักห้ามใจไม่ให้พักเกินเวลา

การทำงานที่บ้านจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากกว่าปกติ ดังนั้นเราต้องกำหนดช่วงเวลาพักให้ชัดเจน อาจใช้เครื่องมือ Reminder เพื่อช่วยเตือนให้เราทราบว่าหมดช่วงเวลาของการพักแล้ว และเราต้องบังคับตัวเองให้ทำตามอย่างเคร่งครัด
การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตามขอบเขตงานของเรา โดยเฉพาะการสื่อสารกันภายในทีม การประชุม ต้องเปลี่ยนมาใช้ Online Communication Platform (เช่น Zoom, Google Hangout ฯลฯ) แทน ก็ต้องมีการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเครือข่ายด้วยทั้งในแง่ความสะดวกและความปลอดภัยของระบบตามมาตรฐานก่อนที่จะใช้งานจริง

6.เตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยี

การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตามขอบเขตงานของเรา โดยเฉพาะการสื่อสารกันภายในทีม การประชุม ต้องเปลี่ยนมาใช้ Online Communication Platform (เช่น Zoom, Google Hangout ฯลฯ) แทน ก็ต้องมีการทดสอบความพร้อมของอุปกรณ์และเครือข่ายด้วยทั้งในแง่ความสะดวกและความปลอดภัยของระบบตามมาตรฐานก่อนที่จะใช้งานจริง