เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

 

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันนี้ (๓ พ.ค. ๒๕๖๒) ประกอบด้วย
เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย
ฤกษ์ เวลา ๑๖.๑๙ น. – ๑๘.๐๐ น.
จุดเทียนชัย (พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย)
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (พระที่นั่งไพศาลทักษิณ)
พระสงฆ์ ๔๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ (พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย)
พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ (พระที่นั่งไพศาลทักษิณ)
พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ (พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน)

ขอบคุณที่มา : https://www.sanook.com/news/7760150/