สวัสดีปีใหม่ไทย

สงกรานต์ปีนี้ สรงน้ำพระที่บ้านนะคะ
ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

ห่างไกล ไม่ห่างกัน ❤

#เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #stayhome

สวัสดีปีใหม่ไทย

สงกรานต์ปีนี้ สรงน้ำพระที่บ้านนะคะ ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19 ห่างไกล ไม่ห่างกัน ❤ #เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #stayhome