คุณสมบัติของอลูมิเนียม

70946871_1345776758933976_3832912588287508480_o

คุณสมบัติของอลูมิเนียม

  1. น้ำหนักเบา  – อลูมิเนียม มีน้ำหนักเพียง 1 ใน 3 เท่าของเหล็กเท่านั้น
  2. ไม่ติดไฟ –  อลูมิเนียม ไม่สามารถติดไฟได้
  3. รีไซเคิล – สามารถรีไซเคิลเพื่อนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%
  4. นำความร้อนได้ดี  –  ผู้ผลิตจึงนิยมนำไปทำอุปกรณ์เครื่องครัว

อลูมิเนียมยังสามารถนำไปใช้กับอตุสาหกรรมอื่นๆได้อีกมากมาย เช่น

ธุรกิจแผงโซล่าเซล – กรอบแผงโซล่าเซลล์

Electronic – ฮิทซิงค์ระบายความร้อน ฯลฯ

อุปกากรณ์ตกแต่งรถยนต์  – แผ่นรองเหยียบ แร็คหลังคา

ห้องเย็น ห้อง Clean Room


ทั้งหมดนี้โกลด์สตาร์เมททอล สามารถตอบโจทย์ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับอลูมิเนียมได้ เพียง 5 ขั้นตอนของการออกอบบอลูมิเนียมโปรไฟล์

“เราจะช่วยออกแบบอลูมิเนียมโปรไฟล์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคุณและให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้น…โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม”


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 034467155