คุณสมบัติของอลูมิเนียม

คุณสมบัติของอลูมิเนียม

อลูมิเนียมเป็นโลหะที่อ่อนและเบาที่มีลักษณะไม่เป็นเงา เนื่องจากเกิดการ
ออกซิเดชันชั้นบาง ๆ ที่เกิดขึ้นเร็วเมื่อสัมผัสกับอากาศ โลหะอลูมิเนียม
ไม่เป็นสารพิษ ไม่เป็นแม่เหล็ก และไม่เกิดประกายไฟ

  • น้ำหนักเบา มีน้ำหนักแค่ 1 ใน 3 เท่าของเหล็กเท่านั้น
  • ไม่ติดไฟ  อลูมิเนียมไม่สามารถติดไฟได้ 
  • รีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%
  • นำความร้อนได้ดี  จึงนิยมนำมาใช้ผลิตอุปกรณ์เครื่องครัว

Aluminium Profile

“เราจะช่วยออกแบบอลูมิเนียมโปรไฟล์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
และให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้น…โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม”

โกลด์สตาร์เมททอล ยินดีให้บริการ โทร. 034 467155